เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

2562-reo2-EarlyChildhood-Pok

 

รายงานผลการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา

การจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 2

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 250 CoverPlanREO2Finish
ข้อมูลการตรวจราชการ

2563 CoverInspectReport2 2563 300

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400