เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

2562-reo2-EarlyChildhood-Pok

 

รายงานผลการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา

การจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 2

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 03 reo2 Plan2563 300
ข้อมูลการตรวจราชการ

Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400