เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

2561-reo1-dv-early

รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนา

การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3) สำนักงานศึกษาธิการภาค 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 250 CoverPlanREO2Finish
ข้อมูลการตรวจราชการ

Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400