เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

2560-reo1-dv-work-experience

รวมองค์ความรู้ นวัตกรรม รูปแบบหรือแนวทางการดำเนินงาน

การส่งเสริมการดูแลและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ

ของสถานศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 1

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 250 CoverPlanREO2Finish
ข้อมูลการตรวจราชการ

Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400