เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

2564-REO2-DV-RSPG-Pok

รายงานผลการดำเนินโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)

นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[Download]