เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

2564-REO2-DV-RSPG-Pok

รายงานผลการดำเนินโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)

นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[Download]

 

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


351896351898แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภา2565 Plan Inspection2565 0012565 Plan InspectionREO2 2565 001
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA 2565 1
KM ศธภ.2
KM REO2Banner500