เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

2564-REO2-DV-CLC-Pok

รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและ

การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[Download]