ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
ประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ของ ศธภ. ๒
วันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ณ ห้องประชุมไทยวิรัช สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ จังหวัดปทุมธานี
ขับเคลื่อนระบบ eMENSCR ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ นายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธานเปิดงานโครงการประชุมปฏิบัติการติดตามการนำข้อมูลแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เข้าสู่ระบบ eMENSCR และการนำข้อมูลในระบบมาใช้เพื่อการพัฒนาการศึกษาในส่วนภูมิภาค ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลช จังหวัดนนทบุรี
จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ นายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ณ ห้องประชุมไทยวิรัช สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ จังหวัดปทุมธานี
ชี้แจงการรายงานข้อมูลในระบบ e-MENSCR
วันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวศุภลักษ์ บุตรจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษาได้รับมอบหมายจากนายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธานการประชุมชี้แจง เร่งรัดการรายงานข้อมูลแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-MENSCR) ณ ห้องประชุมไทยวิรัช สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ จังหวัดปทุมธานี
ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

โปรดป้อนที่อยู่อีเมลสำหรับบัญชีของคุณ รหัสการยืนยันจะถูกส่งไปยังคุณ เมื่อได้รับรหัสการยืนยันแล้วคุณจะสามารถเลือกรหัสผ่านใหม่สำหรับบัญชีของคุณ

 Reo2 Banner2563 200 Reo1 Banner2563 02 22 1000

หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร/บทความที่น่าสนใจ

ข่าวการศึกษา

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 300
61294 0 2562 201
ข้อมูลการตรวจราชการ

Reo1 Banner2563 01 22 500Form2020 500

ข้อมูลการประเมิน ITA
Reo1 Banner 250
119212
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
102
682
102
114168
14391
13546
119212

Your IP: 18.206.194.161
2020-02-23 03:26
ข่าว ศธภ.๒

เอกสารกลุ่มพัฒนาการศึกษา
เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารกลุ่มยุทธศาสตร์
เอกสารกลุ่มอำนวยการ
เอกสารกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา
 
 

12moepolicyPrayutreform-moeasean moe

1to1utqstu chanelneis-moe