ขับเคลื่อนระบบ eMENSCR ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ นายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธานเปิดงานโครงการประชุมปฏิบัติการติดตามการนำข้อมูลแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เข้าสู่ระบบ eMENSCR และการนำข้อมูลในระบบมาใช้เพื่อการพัฒนาการศึกษาในส่วนภูมิภาค ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลช จังหวัดนนทบุรี
จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ นายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ณ ห้องประชุมไทยวิรัช สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ จังหวัดปทุมธานี
ชี้แจงการรายงานข้อมูลในระบบ e-MENSCR
วันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวศุภลักษ์ บุตรจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษาได้รับมอบหมายจากนายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธานการประชุมชี้แจง เร่งรัดการรายงานข้อมูลแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-MENSCR) ณ ห้องประชุมไทยวิรัช สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ จังหวัดปทุมธานี
ประชุมคณะทำงานฯ ปรับปรุงโครงสร้าง สป. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ชั้น ๒ อาคารกรมการฝึกหัดครูเดิม กระทรวงศึกษาธิการ
ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

 Reo2 Banner2563 200 Reo1 Banner2563 02 22 1000

หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร/บทความที่น่าสนใจ

ข่าวการศึกษา

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 300
61294 0 2562 201
ข้อมูลการตรวจราชการ

Reo1 Banner2563 01 22 500

ข้อมูลการประเมิน ITA
Reo1 Banner 250
100993
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
11
455
2164
95591
9718
11325
100993

Your IP: 3.214.184.250
2020-01-25 00:24
ข่าว ศธภ.๒

เอกสารกลุ่มพัฒนาการศึกษา
เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารกลุ่มยุทธศาสตร์
เอกสารกลุ่มอำนวยการ
เอกสารกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา
 
 

12moepolicyPrayutreform-moeasean moe

1to1utqstu chanelneis-moe