ประชุมคณะทำงานฯ ปรับปรุงโครงสร้าง สป. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ชั้น ๒ อาคารกรมการฝึกหัดครูเดิม กระทรวงศึกษาธิการ
ประชุม กศจ.นครปฐม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอภิรมย์ฤดี ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
พัฒนาศักยภาพบุคลากรของ ศธภ. ๒
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงแรมพนมรุ้งปุรี อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ประชุม กศจ.นนทบุรี ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๒
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ มอบหมายให้ นายชัยณรงค์ อินสาลี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศธจ.สมุทรปราการ
วันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางเบญจพร โพธิ์ปัดชา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลได้รับมอบหมายจากนายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมคณะกรรมการประเมินผลฯ ดำเนินการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
ประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศธจ.นครปฐม
วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางเบญจพร โพธิ์ปัดชา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลได้รับมอบหมายจากนายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมคณะกรรมการประเมินผลฯ ดำเนินการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพระพรหมเวที สพป.นครปฐม เขต ๑ อ.เมือง จ.นครปฐม
ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

Reo2 Banner2563 200

หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร/บทความที่น่าสนใจ

ข่าวการศึกษา

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 300
61294 0 2562 201
ข้อมูลการตรวจราชการ

Reo2 Banner Form01QR Code Agenda Based 2562
2562 AgendaBased URL

ข้อมูลการประเมิน ITA
Reo1 Banner 250
085414
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
453
291
2894
79950
5464
9158
85414

Your IP: 3.233.224.8
2019-12-14 23:09
ข่าว ศธภ.๒

เอกสารกลุ่มพัฒนาการศึกษา
เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารกลุ่มยุทธศาสตร์
เอกสารกลุ่มอำนวยการ
เอกสารกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา
 
 

12moepolicyPrayutreform-moeasean moe

1to1utqstu chanelneis-moe