ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ณ ห้องประชุมอาคารริมน้ำ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ โดยนายชัยณรงค์ อินสาลี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รายงานผลดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในส่วนของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
เปิดภาคเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
วันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อดูความพร้อมการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา โดยมีนายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู อาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและรายงานการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา
เปิดภาคเรียนโรงเรียนศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร เพื่อดูความพร้อมการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา โดยมีนายนฤภพ ขันทับไทย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู อาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและรายงานการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา
เปิดภาคเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เพื่อดูความพร้อมการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา โดยนายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู อาจารย์ของสถานศึกษาให้การต้อนรับและรายงานความพร้อมการเรียนการสอนของโรงเรียน
เปิดภาคเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จังหวัดนนทบุรี
วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อดูความพร้อมการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา มีนางวลัยพร ศรีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์และคณะครู อาจารย์ให้การต้อนรับ โดยสถานศึกษามีมาตรการที่เข้มงวดและการป้องกันเป็นอย่างดี
เปิดภาคเรียนโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพื่อดูความพร้อมการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา โดยมี ผอ.อรุณศรี เหลืองธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ
ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

 Reo2 Banner2563 200 Reo1 Banner2563 02 22 1000

หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร/บทความที่น่าสนใจ

ข่าวการศึกษา

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 03 reo2 Plan2563 300
ข้อมูลการตรวจราชการ

Reo1 Banner2563 01 22 500Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400
213154
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
461
493
461
206923
3636
25370
213154

Your IP: 3.214.184.223
2020-07-05 17:34
ข่าว ศธภ.๒

เอกสารกลุ่มพัฒนาการศึกษา
เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารกลุ่มยุทธศาสตร์
เอกสารกลุ่มอำนวยการ
เอกสารกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา
 
 

icon reo3 02 400icon reo3 01 400reform-moeasean moe

1to1utqstu chanelneis-moe