ศธภ. ๒ พัฒนาความเข้มแข็งของกลไกเชิงพื้นที่และค้นหาต้นแบบเพื่อขยายผลการดําเนินงานโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน ประเด็นธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายไสว สารีบท รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธาน ประชุมหารือการพัฒนาความเข้มแข็งของกลไกเชิงพื้นที่และค้นหาต้นแบบเพื่อขยายผลการดำเนินงานโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน ประเด็นธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)
ศธภ. ๒ ร่วมติดตามและขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียน
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายไสว สารีบท รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมด้วยนางเบญจพร โพธิ์ปัดชา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ร่วมติดตามและขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียน
ศธภ. ๒ พัฒนาความเข้มแข็งของกลไกเชิงพื้นที่และค้นหาต้นแบบเพื่อขยายผลการดําเนินงานโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน ประเด็นเครดิตแบงก์
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายไสว สารีบท รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธาน ประชุมหารือการพัฒนาความเข้มแข็งของกลไกเชิงพื้นที่และค้นหาต้นแบบเพื่อขยายผลการดำเนินงานโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน
ศธภ. ๒ ขับเคลื่อนงานวินัย
วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นายไสว สารีบท รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริม สนับสนุนแนวทางการพัฒนาการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

Reo1 Banner2565 1000

2565 Education

หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร/บทความที่น่าสนใจ

ข่าวการศึกษา

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


351896351898แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภา2565 Plan Inspection2565 0012565 Plan InspectionREO2 2565 001
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA 2565 1
KM ศธภ.2
KM REO2Banner500
956281
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
158
1126
7731
939270
1284
37644
956281

Your IP: 3.238.125.76
2022-07-02 03:44
ข่าว ศธภ.๒

 

youtube logo REO2 300

เอกสารกลุ่มพัฒนาการศึกษา
เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารกลุ่มยุทธศาสตร์
เอกสารกลุ่มอำนวยการ
เอกสารกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา
 
 

icon reo3 02 400icon reo3 01 400KM REO2Banner500 asean moe

Reo2 appeal 400utqstu chanelneis-moe