ประชุมจัดทำแผนกำกับ ติดตามฯ ศธจ. ๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ นายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธานการประชุมจัดทำแผน กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ณ ห้องประชุมไทยวิรัช สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ขับเคลื่อนงานด้านการบริหารงานบุคคล
วันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ นายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ณ ห้องประชุมอาคารริมน้ำ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑/๒๕๖๓ จ.นนทบุรี
วันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ นางเบญจพร โพธิ์ปัดชา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลได้รับมอบหมายจากนายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมประชุมตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สังกัด สพป.นนทบุรี เขต ๒
ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑/๒๕๖๓ จ.สมุทรปราการ
วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ นางเบญจพร โพธิ์ปัดชา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลได้รับมอบหมายจากนายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมประชุมตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมยุวรีเอื้อกาญจนวิไล ชั้น ๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑/๒๕๖๓ จ.นครปฐม
วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางเบญจพร โพธิ์ปัดชา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลได้รับมอบหมายจากนายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมประชุมตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมพระพรหมเวที ชั้น ๓ สพป. นครปฐม เขต ๑ จังหวัดนครปฐม
ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

 Reo2 Banner2563 200 Reo1 Banner2563 02 22 1000

หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร/บทความที่น่าสนใจ

ข่าวการศึกษา

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 03 reo2 Plan2563 300
ข้อมูลการตรวจราชการ

Reo1 Banner2563 01 22 500Form2020 500

ข้อมูลการประเมิน ITA
Reo1 Banner 250
179035
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
173
717
890
173377
14924
18530
179035

Your IP: 35.175.187.91
2020-05-25 08:38
ข่าว ศธภ.๒

เอกสารกลุ่มพัฒนาการศึกษา
เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารกลุ่มยุทธศาสตร์
เอกสารกลุ่มอำนวยการ
เอกสารกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา
 
 

12moepolicyPrayutreform-moeasean moe

1to1utqstu chanelneis-moe